Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Poul J. Svanholm udtræder af Danske Banks bestyrelseFondsbørsmeddelelse nr. 13/2003
Bestyrelsens formand, direktør Poul J. Svanholm har meddelt, at han i forbindelse med sin 70 års fødselsdag ønsker at træde tilbage fra sine hverv i Danske Bank. Poul J. Svanholm fylder 70 år den 7. juni og fratræder pr. 1. juli 2003.

Bestyrelsen har i sit møde i dag truffet beslutning om formandskabets sammensætning efter Poul J. Svanholms fratræden.

Ny formand for bestyrelsen bliver adm. direktør Alf Duch-Pedersen. Direktør Jørgen Nue Møller fortsætter som næstformand. Endvidere bliver tillige direktør Eivind Kolding ny næstformand.

Direktør Poul J. Svanholm, som indtrådte i bankens bestyrelse i 1980 og i 1982 blev valgt til næstformand, har siden 1983 varetaget hvervet som formand for bestyrelsen.

Danske Bank koncernen har i Poul J. Svanholms formandsperiode gennemgået en betydelig udvikling såvel i størrelse som med hensyn til forretningsområder. Blandt de vigtige begivenheder, som har bidraget til udviklingen i denne periode, kan fremhæves den store bankfusion i 1990 og sammenslutningen med RealDanmarks forretningsaktiviteter i 2000.

Bestyrelsen udtrykker en varm tak og dyb respekt for Poul J. Svanholms store indsats for banken gennem mere end tyve år.