Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilbagekøb af egne aktier i Danske Bank


Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2003


Bankens tilbagekøbsprogram omfatter i 2. halvår 2003 tilbagekøb af egne aktier til en samlet kursværdi på op til 3,0 mia. kr.

Danske Bank har i dagene 15. - 19. september 2003 erhvervet 10.370.519 stk. aktier til en samlet kursværdi på 1.320,8 mio. kr. ved benyttelse af bookbuilding metoden.

Banken vil herefter fortsætte tilbagekøbet med henblik på opkøb af den resterende andel direkte i markedet.

Banken forbeholder sig ret til, hvis markedsudviklingen - efter bankens skøn - tilsiger det, helt eller delvist, at undlade yderligere tilbagekøb. Meddelelse herom vil blive givet til Københavns Fondsbørs.