Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udstedelse af aktie-relaterede obligationer

Publiceret under overskriften: Danske Bank arrangerer udstedelse af aktie-relaterede obligationer for AB Svensk Eksportkredit

Selskabsmeddelelse

Obligationerne udstedes i danske kroner og løber fra 31. juli 2003 til 19. august 2007, hvor de indfries til kurs pari. Hvert år betales en kuponrente på mellem 2,25% og 24,0%. Kuponrenten beregnes udfra de månedlige afkast på aktieindekset Dow Jones EURO STOXX 50SM.

Der udstedes initialt nominelt DKK 24 millioner med mulighed for senere forhøjelse. Obligationerne er erhvervet af Danske Bank med henblik på videresalg. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 31. juli 2003 og registreres i VP.

Prospekt med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Danske Bank fra den 24. juli 2003.