Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks Generalforsamling 2003

Den 25. marts 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2003

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts blev

  • Årsrapport 2002 og et udbytte på 4,75 kr. pr. aktie a 10 kr. godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
  • adm. direktør Alf Duch-Pedersen og direktør Henning Christophersen genvalgt samt professor Claus Vastrup nyvalgt til bestyrelsen.
  • de eksterne revisorer Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, genvalgt.
  • bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om

  • kapitalnedsættelse med nominelt kr. 203.241.510 kr.,
  • at ændre formuleringer i vedtægternes §§ 9, stk. 5, og 15, stk. 1, som følge af ny lovgivning.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og to næstformænd.

Direktør Poul J. Svanholm fortsætter som formand og direktør Jørgen Nue Møller samt adm. direktør Alf Duch-Pedersen som næstformænd. ​