Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udbyder valuta- indekserede obligationerFondsbørsmeddelelse nr. 23/2003

Danske Bank udbyder i perioden 29. september til 10. oktober valutaindekserede obligationer.

Obligationerne er denomineret i norske kroner og udstedes af Danske Bank A/S den 14. oktober 2003 til kurs 100. De indfries den 1. april 2005 til mindst kurs 100.

Indfrielseskursen kan forøges med to tillæg, der er afhængige af udviklingen i to underliggende valutakurve.

Det første tillæg beregnes som 100% af den procentuelle stigning i en kurv af valutaer målt mod euro, hvor ungarske forint vægter 20%, polske zloty 20%, norske kroner 20% og svenske kronor 40%. Falder denne kurv af valutaer samlet set overfor euro, er det første tillæg nul.

Det andet tillæg beregnes som 100% af det procentuelle fald i en kurv af valutaer målt mod euro, hvor tjekkiske koruna vægter 40%, japanske yen 20% og schweiziske franc 40%. Stiger denne kurv af valutaer samlet set overfor euro, er det andet tillæg nul.

Obligationerne noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 14. oktober 2003 og registreres i VPS (det norske VP).

Prospekt med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Danske Bank fra den 29. september 2003.