Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ford forhøjer obligationslån i danske kroner

Den 28. januar 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2003
FCE Bank plc (“FCE”), som er et datterselskab af Ford Motor Company, forhøjer deres eksisterende 3% obligationslån i danske kroner med udløbsdato den 12. december 2005 (DK0003437572) med DKK 100 mio. Forhøjelsen sker med valør den 12. februar 2003, og den samlede cirkulerende mængde vil herefter udgøre DKK 300 mio.

Danske Bank har erhvervet samtlige obligationer med henblik på videresalg til aktuel markedskurs. Obligationerne kan erhverves fra den 7. februar 2003.

Obligationerne er registreret i Værdipapircentralen (VP) og noteret på Københavns Fondsbørs.

FCE er Ford Motor Company's europæiske automobilbank. Bankens primære opgave er at understøtte salget af Fords køretøjer i Europa. FCE er et engelsk kreditinstitut, der har status som bank. Som følge heraf har alle obligationer udstedt af FCE en 20% BIS vægtning.

FCE er rated A3 af Moody’s Investors Service, BBB af Standard & Poor’s og BBB+ af Fitch IBCA.

Eksemplarer af “Euro Medium Term Note Programme” og ”Pricing Supplement” kan rekvireres ved henvendelse til Danske Banks afdelinger i Danmark eller bestilles på telefon 43 39 49 69.​