Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sælger aktier i PBS


Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003
Ved fusionen mellem RealDanmark A/S og Danske Bank A/S gav banken i november 2000 Konkurrencestyrelsen tilsagn om at nedbringe sin aktieandel i PBS koncernen til 25,9% af kapitalen og stemmerne. Nedbringelsen skulle ske i de selskaber, som driver virksomhed, der er væsentlig for betalingsinfrastrukturen i Danmark.

I forbindelse hermed skulle PBS koncernen omstruktureres. Dette er faldet på plads i dag, hvor koncernen er spaltet i 3 koncerner, PBS Holding A/S, Multidata Holding A/S og PBS International Holding A/S.

PBS Holding A/S
I december 2002 indgik Danske Bank en foreløbig aftale med Danmarks Nationalbank om at sælge 17,7% af aktierne i de koncernselskaber i PBS, der efter en omstrukturering vil videreføre databehandling- og betalingsformidlingsfunktionerne i PBS koncernen. Disse aktiviteter videreføres i den nye PBS Holding koncern.

Da betingelserne for salget, konkurrencemyndighedernes godkendelse og omstrukturering af PBS, er opfyldt, er bankens salg til Danmarks Nationalbank derfor gennemført i dag.

PBS International Holding A/S
Danske Bank har i dag solgt til Sydbank A/S 17,7% af aktierne i PBS International Holding A/S, der efter ovennævnte omstrukturering af PBS koncernen, vil være moderselskab for PBS International A/S, der viderefører de internationale kortaktiviteter.

Aktierne er handlet til indre værdi. Der er samtidig indgået en aftale om regulering af købesummen, der er afhængig af om aktierne videresælges eller dele af aktiviteterne i PBS International A/S bliver solgt.

Salget er godkendt af konkurrencemyndighederne.

Ejerandel efter salgene
Danske Bank vil herefter eje 25,9% af kapitalen og stemmerne i PBS Holding A/S og i PBS International Holding A/S.

I Multidata Holding A/S skal banken ifølge tilsagnet til Konkurrencestyrelsen ikke nedbringe sin ejerandel. Danske Bank ejer derfor fortsat 43,6% af kapitalen og stemmerne i dette selskab.

Hermed har banken opfyldt samtlige de tilsagn, den afgav over for Konkurrencestyrelsen i forbindelse med fusionen med Real Danmark A/S i november 2000.