Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktietilbagekøb


Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2004


Danske Bank meddelte i Årsregnskabsmeddelelse for 2003 om et løbende tilbagekøb af egne aktier, svarende til en markedsværdi på 3 mia. kr. Aktietilbagekøbet planlagdes gennemført i løbet af 1. halvår 2004.

Banken har til dato, i 2004, opkøbt 12.389.768 stk. aktier til kursværdi 1.739.919.951 kr.

Den samlede beholdning af egne aktier udgør herefter 67.567.047 stk. I denne opgørelse indgår bl.a. handelsbeholdning, puljeinvesteringer, beholdninger i Danica koncernen og aktier modtaget som pant. Herudover indgår de i 2003 tilbagekøbte aktier, i alt 39.410.097 stk. til kursværdi 5 mia. kr., som, jf. generalforsamlingens beslutning i marts 2004 kan forventes mortificeret ved proklama udstedt ved udgangen af juni 2004.

Efter aktieselskabslovens §48 må den samlede beholdning, opgjort som anført, maksimalt andrage 10% af de udstedte aktier, svarende til 71.167.585 stk.. På baggrund heraf forlænges tilbagekøbsperioden frem til 15. juli 2004.