Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital

Publiceret under overskriften: Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i svenske kroner

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2004

 


Danske Bank udsteder et obligationslån på 750 mio. svenske kroner med status af supplerende kapital. Lånet udstedes i det europæiske obligationsmarked og noteres på
Luxembourg Stock Exchange.

Obligationslånet løber fra 22. december 2004 til 22. december 2013. Rentekuponen gældende indtil 22. december 2010 er fastsat til 3 måneders STIBOR med tillæg af 0,335 procentpoint, og emissionskursen er fastsat til 100 pct.

Fra 22. december 2010 fastsættes rentekuponen til 3 måneders STIBOR med tillæg af 1,835 procentpoint. På samme tidspunkt kan banken førtidsindfri obligationslånet til kurs 100.

Det nye obligationslån optages som led i den løbende refinansiering af bankens supplerende kapital.