Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder obligationer i US-Dollars

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2004


Danske Bank udsteder obligationer for USD 750 mio. (DKK 4.525 mio.) i en emission primært rettet mod det indenlandske amerikanske marked. Obligationerne, der har uendelig løbetid, udstedes som Hybrid Tier I kapital, som hæfter før den supplerende kapital og indgår i kernekapitalen.

Obligationerne forrentes i perioden 15. juni 2004 til 16. juni 2014 med en fast rente på 5,914 procent p.a. med halvårlige renteterminer, og emissionskursen er fastsat til 100 procent.

Fra 16. juni 2014 overgår obligationerne til variabel forrentning på 3 mdr. USD-LIBOR med tillæg af 1,66 procent p.a. I forbindelse med ændringen af forrentningen har banken mulighed for at indfri obligationerne til kurs pari.

Obligationerne vil blive noteret på børsen i Luxembourg.

Lånet optages i forbindelse med tilpasning af bankens kapitalstruktur som meddelt i årsrapporten for 2003.