Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilpasning af organisationen i Danske Bank

Den 18. november 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2004
Administrations- og stabsfunktioner samles på tværs af landegrænser. Internationale engrosbankforretninger reduceres. Fokus på international filialekspansion.

Danske Bank koncernen gennemfører med virkning fra 1. januar 2005 en række organisatoriske ændringer. Formålet med ændringerne er at skabe det bedste grundlag for fremtidig vækst.

Ændringerne betyder blandt andet, at administrations- og stabsfunktioner samles på tværs af landegrænserne. Koncernen ønsker at fokusere på de forretningsområder, der har tilknyttet filialnet.

Den nye organisationsstruktur er vist på vedlagte organisationsoversigt (10kb). 

Ved at samle en række administrations- og stabsfunktioner understøttes koncernens muligheder for at ekspandere filialaktiviteterne internationalt og på et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. Det drejer sig om administrative funktioner, økonomi, produktudvikling, kommunikation og personaleudvikling samt udviklings- og supportfunktioner.

Samtidig vil kreditaktiviteter i højere grad blive placeret decentralt i de individuelle bankforretninger. Koncernens centrale kreditområde vil herefter hovedsageligt koncentrere indsatsen om risikostyring, kreditpolitik, kreditovervågning og analyse.

Det er planen at reducere de internationale engrosbankaktiviteter. I den forbindelse vil koncernen i løbet af 2005 nedlægge sin filial i New York og reducere aktiviteterne i London. Fortsættende aktiviteter i London filialen integreres i Danske Markets.

Koncernens bankaktiviteter i Finland, Polen, Tyskland og Luxembourg fortsætter indtil videre uændret. Koncernen vil løbende vurdere muligheden for at foretage traditionel filialekspansion i udvalgte lande, enten organisk eller ved opkøb.

Ni regioner i Danske Bank DK
I Danske Banks danske filialnet skal en ledelsesmæssig sammenlægning af filial- og finanscenteraktiviterne være med til at styrke bankens profil lokalt. Aktiviteterne vil fremover være centreret om ni regioner, hvor en regionsdirektør i hvert område vil være ansvarlig for de samlede aktiviteter i området.

I BG Banks filialnet vil der ikke ske organisatoriske ændringer. BG Bank vil fortsat fokusere på privatkunder og udvalgte områder inden for erhverv.

Ledelsesforhold
Viceordførende direktør Jakob Brogaard vil ud over sine opgaver som viceordførende direktør også varetage den overordnede ledelse af den centrale kreditfunktion.

Direktør Sven Lystbæk fortsætter som chef for Koncern Service Center. Ansvarsområderne i KSC vil fremover – på tværs af landegrænserne – yderligere omfatte en række decentrale administrationsfunktioner, som samles i en central back-office funktion i KSC.

Direktør Jørgen Klejnstrup, Koncern Service Center, får fremover det overordnede ansvar for forretningsudvikling i Finland, Polen, Tyskland og Luxembourg. Jørgen Klejnstrup får samtidig ansvaret for arbejdsopgaver relateret til at ekspandere koncernens bankaktiviteter uden for Skandinavien.

Direktør Tonny Thierry Andersen fortsætter som chef for Koncern Økonomi, hvor hans ansvar udvides til også at omfatte den daglige økonomi- og regnskabsaktivitet i koncernens enheder.

Direktør Henrik Normann, Danske Markets, får udvidet sit ansvar til også at omfatte de resterende aktiviteter i London samt en række opgaver fra Finansiel Rådgivning i Bankaktiviteter Danmark.

Direktør Hans Erik Mørk, der i dag er chef for Danske Bank DK, fylder 60 år i december og har ønsket at gå på pension. I den forbindelse overtager direktør Per Skovhus ansvaret som chef for Danske Bank DK.

Udvidelse af Eksekutivkomiteen
I forbindelse med organisationsændringerne vil cheferne for aktiviteterne i Danske Bank DK, BG Bank, Fokus Bank og Danske Bank i Sverige indtræde som medlemmer af Danske Bank koncernens Eksekutivkomité, der herefter udgøres af:

Ordførende direktør Peter Straarup (formand)
Viceordførende direktør Jakob Brogaard (næstformand)
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, Koncern Økonomi
Direktør Thomas Borgen, Fokus Bank, Norge
Direktør Søren Kaare-Andersen, BG Bank
Direktør Jørgen Klejnstrup, Forretningsudvikling
Direktør Sven Lystbæk, Koncern Service Center
Direktør Henrik Normann, Danske Markets
Direktør Per Skovhus, Danske Bank DK
Direktør Mats Torstendahl, Danske Bank, Sverige

I forbindelse med organisationsændringen fratræder General Manager Hans Møller–Christensen, New York Branch, og General Manager Angus MacLennan, London Branch, efter en overgangsperiode.

Nye regionsdirektører
I Danske Banks indenlandske filialnet udnævnes følgende til regionsdirektører:

Region Jylland Nord: Erik B. Hansen - i dag finanscenterdirektør i Finanscenter Jylland Nord.
Region Jylland Øst: Vagn Holm - i dag underdirektør i Storkunder, København
Region Jylland Midt: Jan Svarre Jakobsen – i dag områdedirektør i Område Jylland Midt
Region Jylland Syd: Flemming B. Lange – i dag finanscenterdirektør i Finanscenter Jylland Syd
Region Fyn: Bent Lundgaard – i dag områdedirektør i Område Fyn
Region Sjælland Syd: Finn Rohde - i dag områdedirektør i Område Sjælland Syd
Region Sjælland Nord: Claus Johansen - i dag vicedirektør i Danske Bank DK
Region Storkøbenhavn: Henrik Christensen - i dag finanscenterdirektør i Finanscenter Storkøbenhavn
Region København: Jørgen Toftegård – i dag vicedirektør i Holmens Kanal Afdeling og Finanscenter København.

Forventning til basisindtjening uændret
I forbindelse med reduktion af engrosbankaktiviteterne vil der i fjerde kvartal i år blive foretaget hensættelse på omkring 300 mio. kr. til dækning af restruktureringsomkostninger. Koncernen forventer dog fortsat, at basisindtjeningen vil blive i intervallet mellem 11 og 12 mia. kr.

Kontaktperson:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07