Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2004


Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2004


På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 23. marts blev

  • Årsrapport 2003 og et udbytte på 6,55 kr. pr. aktie a 10 kr. godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
  • direktør Jørgen Nue Møller, kabinetssekretær Niels Eilschou Holm, adm. direktør Peter Højland og professor Majken Schultz genvalgt til bestyrelsen.
  • de eksterne revisorer - Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab - genvalgt.
  • bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om

  • kapitalnedsættelse med nominelt kr. 394.100.970 kr.,
  • at ændre vedtægternes §§ 14, stk. 3, og 17, stk. 2.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og to næstformænd.

Adm. direktør Alf Duch-Pedersen fortsætter som formand og direktør Jørgen Nue Møller samt direktør Eivind Kolding som næstformænd.