Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder efterstillet kapital for 6,8 mia. DKK

Den 1. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2005
Med henvisning til fondsbørsmeddelelse den 14.12.2004 har Danske Bank besluttet at udstede Hybrid Tier 1 kapital og supplerende kapital i forbindelse med erhvervelsen af Northern Bank og National Irish Bank.

Udstedelsen af Hybrid Tier 1 kapital er på GBP 150 mio. (DKK 1,6 mia.), har uendelig løbetid, og er efterstillet alle almindelige kreditorer og supplerende kapital og kun foranstillet aktiekapitalen.

Renten fra 16. marts 2005 til 16. marts 2017 er fastsat til 5,563 % p.a. med helårlige renteterminer. Emissionskursen er fastsat til 100,00 %.

Fra 16. marts 2017 vil obligationerne overgå til variabel forrentning svarende til 3 mdr. LIBOR med tillæg af 1,44 % p.a. Fra samme dato og hver efterfølgende rentetermin vil banken have option til at indfri lånet i sin helhed til kurs 100 %.

Den supplerende kapital er på EUR 700 mio. (DKK 5,2 mia.), har en løbetid på 13 år, og er efterstillet alle almindelige kreditorer, og foranstillet Hybrid Tier 1 kapital samt aktiekapitalen.

Renten frem til 16. marts 2015 er fastsat til 4,10 % p.a. med helårlig renteterminer. Emissionskursen er fastsat til 99,839 %

Fra 16. marts 2015 vil obligationerne overgå til variabel forrentning svarende til 3 mdr. EURIBOR med tillæg af 1,81 % p.a.. Fra samme dato og hver efterfølgende rentetermin har banken option til at indfri lånet I sin helhed til kurs 100 %.

Begge udstedelser er foretaget under bankens Programme for the Issuance of Debt Instruments, og begge udstedelser vil blive noteret på børsen i Luxembourg.​