Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks engagement med IT Factory A/S under konkurs

Selskabsmeddelelse nr. 29/2008

Banken har et mellemværende med IT Factory A/S u/konkurs, primært vedrørende

leasingaktiviteter, på i alt kr. 350 mio.

Banken er i kontakt med konkursboet med henblik på at få fuld klarhed over de
påståede uregelmæssigheder i selskabet.

Det er ikke muligt aktuelt at anslå bankens forventede tab på grund af usikkerhed
om aktivmassen og eventuel forsikringsdækning for kriminelle forhold.

Kontaktpersoner:
Pressechef Jonas Torp, telefon 45 14 56 94
Underdirektør Martin Gottlob, Investor Relations, telefon 25 27 25 41