Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Anvendelse af ændring til IAS 39

Selskabsmeddelelse nr. 27/2008

EU har den 15. oktober 2008 godkendt de af IASB udsendte ændringer til IAS 39,

hvorved obligationer m.v. i særlige tilfælde kan reklassificeres ud af handelsporteføljen.
Danske Bank koncernen har på baggrund af betydelig forvridning i prisfastsættelse
på en række obligationer valgt at anvende denne mulighed med virkning
fra den 1. oktober 2008.

Koncernen har herefter reklassificeret ca. 30 pct. af handelsporteføljen af obligationer.
Den samlede portefølje udgjorde pr. 30. september 446 mia. kr. Urealiseret
kursregulering af de udvalgte obligationer vil herefter fremover blive ført direkte på
egenkapitalen.

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, Danske Bank,
telefon 45 14 07 07, mobil telefon 22 65 65 97
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, Danske Bank,
telefon 45 14 07 92, mobil telefon 25 27 25 41