Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2008

Selskabsmeddelelse nr. 8/2008

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 4. marts blev

• Årsrapport 2007 og et udbytte på 8,50 kr. pr. aktie a 10 kr. godkendt,
• direktør Alf Duch-Pedersen, direktør Henning Christophersen, adm. direktør Sten Scheibye, professor Claus Vastrup og direktør Birgit Aagaard-Svendsen genvalgt til bestyrelsen og Värkställande Direktør (VD) og koncernchef Mats Jansson valgt til bestyrelsen.
• de eksterne revisorer – Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab – genvalgt og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt.
• bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet,
• overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion godkendt.

• Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 17.3. og vedtog en resolution vedrørende ‘A Bill to provide that the statutory right of Northern Bank Limited to issue bank notes shall transfer and apply to Danske Bank A/S; and for connected purposes’

Forslag til vedtægtsændring fremsat af en aktionær blev ikke godkendt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand.

Direktør Alf Duch-Pedersen fortsætter som formand og skibsreder Eivind Kolding som næstformand.

Med venlig hilsen
Danske  Bank
Bestyrelsessekretariat

Steen Rasmussen  Lars-Johan Sandvik