Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 7/2009

Tegningsmeddelelse vedrørende ”0 % Danske Bank Infrastruktur 2011” - tegningsresultat og afkastloft.


Danske Bank meddelte den 23. marts 2009 beslutning om at udstede aktieindekserede obligationer relateret til udviklingen i en kurv af 14 underliggende aktier i selskaber, der beskæftiger sig med udvikling af infrastruktur. Obligationerne benævnes ”0 % Danske Bank Infrastruktur 2011” (ISIN DK0030165790).

Ved tegningsperiodens udløb den 30. marts 2009 var der tegnet for et beløb på nominelt DKK 101.000.000.

Der udstedes på udstedelsesdagen den 2. april 2009 obligationer for et tilsvarende beløb. Obligationerne udstedes med en stykstørrelse på DKK 10.000 til kurs 105.

Indfrielsesbeløbet er afhængigt af udviklingen i kursen på de 14 aktier i aktiekurven. Beregningsagenten har den 31. marts 2009 fastsat aktieloftet til 33,20 %. Det maksimale indfrielsesbeløb kan således ikke overstige DKK 13.320 pr. obligation a nominelt DKK 10.000.

Udstedelsesdagen er den 2. april 2009 og indfrielsesdagen er den 4. april 2011. Obligationerne registreres i VP Securities A/S og optages til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 2. april 2009.

For yderligere information om ovennævnte obligationsudstedelse henvises der til Applicable Final Terms, der offentliggøres via GlobeNewswire den 1. april 2009.

Download Final applicable final terms (314 kb) 

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S