Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2009

Selskabsmeddelelse nr. 3/2009

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 4. marts blev

  • Årsrapport 2008 og forslag til resultatdisponering godkendt
  • Alf Duch-Pedersen, Eivind Kolding, Henning Christophersen, Peter Højland, Mats Jansson, Niels Chr. Nielsen, Sten Scheibye, Majken Schultz, Claus Vastrup og Birgit Aagaard-Svendsen genvalgt til bestyrelsen
  • de eksterne revisorer - Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - genvalgt
  • bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet
  • overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion godkendt, og
  • bemyndigelse til at optage statslig hybrid kernekapital op til 35 % af kernekapitalen godkendt

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 7.2. adresseændring vedrørende VP Investor Service, § 7.3. om at stille elektronisk kommunikation til rådighed som supplement og § 8.3. om at generalforsamlinger fremover kan afholdes i Region Hovedstaden samt § 15.2. om ændring af bestyrelsens valgperiode til 1 år.

Forslag til vedtægtsændring fremsat af en aktionær blev ikke godkendt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand.

Direktør Alf Duch-Pedersen fortsætter som formand og skibsreder Eivind Kolding som næstformand.

Direktør Birgit Aagaard-Svendsen blev valgt til formand for Revisionsudvalget.

Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat


Pernille Jørgensen

Lars-Johan Sandvik