Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer

Meddelelse nr. 15/2009

Tegningsmeddelelse vedrørende ”0 % Danske Bank Klimateknologi 2011” - tegningsresultat og afkastloft.

Danske Bank meddelte den 7. maj 2009 beslutning om at udstede aktieindekserede obligationer relateret til udviklingen i en kurv af 9 underliggende aktier i selskaber, der beskæftiger sig med klimateknologi. Obligationerne benævnes ”0 % Danske Bank Klimateknologi 2011” (ISIN DK0030170600).

Ved tegningsperiodens udløb den 29. maj 2009 var der tegnet for et beløb på nomi-nelt DKK 172,000,000.

Der udstedes på udstedelsesdagen den 8. juni 2009 obligationer for et tilsvarende beløb. Obligationerne udstedes med en stykstørrelse på DKK 10.000 til kurs 105.

Indfrielsesbeløbet er afhængigt af udviklingen i kursen på de 9 aktier i aktiekurven. Beregningsagenten har den 3. juni 2009 fastsat aktieloftet til 33,10 %. Det maksi-male indfrielsesbeløb kan således ikke overstige DKK 13.310 pr. obligation a no-minelt DKK 10.000.

Udstedelsesdagen er den 8. juni 2009 og indfrielsesdagen er den 8. juni 2011. Obli-gationerne registreres i VP Securities A/S og optages til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 8. juni 2009.
 
For yderligere information om ovennævnte obligationsudstedelse henvises der til Applicable Final Terms, der offentliggøres via GlobeNewsWire den 4. juni 2009.


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S


Download Applicable Final Terms