Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2009

Selskabsmeddelelse nr. 11/2009

På Danske Banks ekstraordinære generalforsamling torsdag den 14. maj godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om:

 

  • at ændre vedtægternes § 6.1. om en bemyndigelse til indtil den 14. maj 2014 at forhøje bankens aktiekapital med indtil 23.991.500.000 kr. og

  • en ny bestemmelse i vedtægterne, § 6.9., indeholdende beslutning om, at obligationerne udstedt i henhold til et lån stort 23.991.500.000 kr. som hybrid kernekapital, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, gradvist kan konverteres til aktier i banken, hvis bankens hybride kernekapital udgør mere end 35 % af bankens samlede kernekapital, og delvist vil blive konverteret til aktier i banken, hvis den hybride kernekapital overstiger 50 % af bankens samlede kernekapital. Konvertering vil ske til markedskurs.

Se lånevilkårene.

Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat

Pernille Jørgensen
Lars-Johan Sandvik