Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Meddelelse om ændring af startniveau for aktien Renewable Energy Corp. AS

Selskabsmeddelelse nr. 20/2009

Meddelelse om ændring af startniveau for aktien Renewable Energy Corp. AS i aktiekurven vedrørende Danske Bank A/S’ aktieindekserede obligationer benævnt ”0% Danske Bank Klimateknologi 2011” (ISIN DK0030170600).

Danske Bank A/S udstedte den 8. juni 2009 aktieindekserede obligationer relateret til en kurv af aktier i 9 selskaber, der beskæftiger sig med klimateknologi. Obligationerne er benævnt ”0% Danske Bank Klimateknologi 2011” (ISIN DK0030170600).

Definerede udtryk og begreber i de offentliggjorte Applicable Final Terms dateret den 4. juni 2009 skal have samme betydning i denne meddelelse.

Selskabet Renewable Energy Corp. AS, der indgår i den underliggende aktiekurv, har udstedt nye aktier med fortegningsret for de eksisterende aktionærer i forholdet 1 ny aktie per 2.9 eksisterende aktier til tegningskurs NOK 26.50 per ny aktie. Baseret herpå har Danske Bank A/S som Beregningsagent justeret startniveauet for Renewable Energy Corp. AS fra 59.5 til 51.6714065, som modsvarer 86.8427% af den tidligere meddelte startværdi.

For yderligere information om udstedelsen henvises til de offentliggjorte Applicable Final Terms, som sammen med Basisprospektet indeholder de nærmere vilkår for obligati-onerne. Applicable Final Terms er tilgængelig på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ hjemmeside.


Med venlig hilsen

Danske Bank A/S