Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 5/2009

Dansk Bank udsteder aktieindekserede obligationer relateret til udviklingen i en kurv af 14 underliggende aktier.

Danske Bank har besluttet at udstede aktieindekserede obligationer relateret til udviklingen i en kurv af 14 underliggende aktier i selskaber, der beskæftiger sig med udvikling af infrastruktur.
Obligationerne benævnes "0% Danske Bank Infrastruktur 2011" (ISIN DK0030165790).

For obligationerne foregår tegningen fra d. 24. – 30. marts 2009 (begge dage inklusive). Udsteder kan lukke for yderligere tegning før udløbet af tegningsperioden.

Obligationerne er denomineret i danske kroner og bærer ingen kuponrente.

Obligationerne udstedes til kurs 105 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende kurv af aktier. Obligationerne vil dog ikke blive indfriet til under kurs 100 og indfries maksimalt til kurs 132 ved et loft på 32 procent af startværdien af hver enkelt underliggende aktie. Loftet er indikativt fastsat til 32 procent og fastsættes endeligt senest d. 31. marts 2009 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Såfremt loftet ikke kan fastsættes til minimum 25 procent aflyses udstedelsen. Såfremt de samlede tegningsordrer er mindre end DKK 30,000,000, forbeholder udsteder sig ret til at aflyse udstedelsen.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 50,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dateret 16. april 2008, som suppleret.

Udstedelsesdagen for obligationerne er d. 2. april 2009. Obligationerne udløber den 4. april 2011. Obligationerne registreres i VP Securities A/S, og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 2. april 2009.

For yderligere information om ovennævnte udstedelse henvises der til Preliminary Final Terms, der offentliggøres via GlobeNewswire d. 23. marts 2009.
Download Preliminary Final Terms (327 kb) 


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S