Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer relateret til udviklingen i en kurv af 12 underliggende nordiske aktier

Danske Bank offentliggjorde den 28. maj 2009 beslutningen om at udstede aktiein-dekserede obligationer relateret til udviklingen i en kurv af 12 underliggende nordi-ske aktier (ISIN kode DK0030171921). Obligationerne er benævnt ”Danske Bank Norden 2011”.

I Danske Bank Norden 2011 udstedes nominelt DKK 347,000,000 svarende til det tegnede beløb.

Beregningsagenten har den 23. juni 2009 fastsat Individual Cap til 0,35.
 
Udstedelsesdagen for obligationerne er den 29. juni 2009. Obligationerne udløber den 29. december 2011. Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S og optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med forventet første note-ringsdag den 29. juni 2009.

Obligationerne bærer ingen kuponrente.

Der henvises i øvrigt til Applicable Final Terms offentliggjort den 26. juni 2009 for de nærmere vilkår for obligationerne.

 

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S