Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer

Meddelelse nr. 13/2009

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer relateret til udviklingen i en kurv af 12 underliggende nordiske aktier

Danske Bank har besluttet at udstede aktieindekserede obligationer, hvor indfriel-seskursen er knyttet til udviklingen i en kurv af 12 underliggende aktier i nordiske selskaber. Obligationerne benævnes ”Danske Bank Norden 2011” (ISIN DK0030171921).

For obligationerne foregår tegningen i perioden den 2. – 19. juni 2009 (begge dage inklusive). Udsteder kan lukke for yderligere tegning før tegningsperiodens udløb.

Obligationerne er denomineret i danske kroner og bærer ingen kuponrente.

Obligationerne udstedes til kurs 105 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende kurv af aktier. Obligationerne vil dog ikke blive indfriet til under kurs 100 og indfries til maksimalt kurs 130 ved et loft på 30 procent af startværdien af hver enkelt underliggende aktie. Loftet er indikativt fastsat til 30 procent og fastsættes endeligt senest d. 23. juni 2009 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Hvis loftet ikke kan fastsættes til minimum 25 procent aflyses udstedelsen. Såfremt de samlede tegningsordrer er mindre end DKK 30,000,000, forbeholder udsteder sig ret til at aflyse udstedelsen.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme dateret 8. april 2009, som suppleret.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 29. juni 2009. Obligationerne udløber den 29. december 2011. Obligationerne registreres i VP Securities A/S, og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 29. juni 2009.

For yderligere information om ovennævnte udstedelse henvises der til Preliminary Final Terms, der offentliggøres via GlobeNewswire d. 28. maj 2009.


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S
Download vilkår