Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank ansøger om ansvarligt lån udstedt af den danske stat

Selskabsmeddelelse nr. 6/2009

I Danske Bank koncernens årsrapport for 2008 er det anført, at koncernen vil søge staten om tilførsel af ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital. Banken har afleveret sin ansøgning, og det forventes, at koncernen vil modtage ansvarlige lån på i alt ca. 26 mia. kr.


Derved vil koncernens kapitalgrundlag blive yderligere styrket til at kunne modstå de tab, recessionen uvægerligt vil medføre og samtidig vil koncernen kunne opretholde sin udlånsaktivitet.

Opgjort pr. 31. december 2008 vil de ansvarlige lån medføre, at koncernens kernekapitalprocent forventes forøget til ca. 12 og solvensprocenten til ca. 16.

Banken har samtidig ansøgt om mulighed for, at den kan konvertere sit ansvarlige lån til aktiekapital, hvis den hybride kernekapital måtte komme til at udgøre mere end 35 % af den samlede kernekapital. Konverteringsmuligheden indebærer, at koncernen altid kan opnå størst muligt solvensmæssig nytte af det ansvarlige lån.

De endelige betingelser for de ansvarlige lån vil blive offentliggjort, når de er aftalt med staten.

Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Martin Gottlob, chef for Investor Relations, telefon 45 14 07 92