Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2012

Selskabsmeddelelse nr. 6/2012

Danske Banks generalforsamling 2012

  

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 blev

  • Årsrapport 2011 og forslag til resultatdisponering godkendt,
  • Ole Andersen, Niels B. Christiansen, Michael Fairey, Mats Jansson og Majken Schultz genvalgt til bestyrelsen, og Urban Bäckström, Jørn P. Jensen samt Trond Ø. Westlie valgt til bestyrelsen,
  • den eksterne revisor, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgt,
  • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt,
  • forslag om forlængelse af bemyndigelsen til handel mv. med Danske Bank kapitalandele for en femårig periode godkendt samt
  • bestyrelsens honorar og forslag til aflønningspolitik godkendt.

 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens tre forslag til følgende vedtægtsændringer:

  • ændring af navn – ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” ændres til ”Erhvervsstyrelsen”,
  • forkortelse af fristen for bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt til generalforsamling,
  • ændring af fristen for afgivelse af brevstemme til generalforsamling.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Ole Andersen som formand for bestyrelsen og Niels B. Christiansen som næstformand. Jørn P. Jensen blev valgt som formand for Revisionsudvalget. Udvalgenes sammensætning vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.

 

Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat

 

Lisbeth Bak  Lars-Johan Sandvik

  
Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth 45 14 56 83 / 51 71 43 68