Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank – storaktionærmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 4/2012

Med henvisning til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. oplyses det hermed, at Cevian Capital har meddelt banken, at Cevian Capital II GP Limited (i sin egenskab af komplementar i Cevian Capital II Master Fund LP, Cevian Capital II Co-Investment Fund LP og Cevian Capital II Co-Investment No. 3 LP) har øget sin beholdning af aktier i Danske Bank A/S, hvilket bringer den samlede aktiebesiddelse op på 47.182.604 stk. aktier i Danske Bank A/S, svarende til en nominel beholdning på DKK 471.826.040,00 eller 5,06 % af bankens samlede aktiekapital og stemmeretter.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68