Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank ændrer organisationen

Selskabsmeddelelse nr. 7/2012

Danske Bank ændrer organisationen
Danske Bank skaber en ny organisation bygget op omkring tre forretningsenheder: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions. De tre forretningsenheder vil gå på tværs af alle koncernens geografiske markeder. Organisationsændringen træder i kraft den 1. juni 2012. Den finansielle rapportering vil blive tilpasset den nye organisationsstruktur med virkning fra den 1. januar 2013.

”Nu opbygger vi en organisation, hvor beslutningerne træffes tættere på kunderne. Det gør tingene enklere, hurtigere og mere effektive. Formålet med reorganiseringen er at blive en endnu bedre bank for kunderne, reducere omkostningerne og skabe grundlaget for at forbedre de finansielle resultater,” siger ordførende direktør Eivind Kolding.

De nye forretningsenheder får ansvaret for kunder, kreditgivning, forretningsudvikling samt kommunikation og markedsføring i de respektive enheder. Hovedsædefunktionerne tilpasses, så de bedst muligt understøtter forretningsenhederne. Group IT og Group Operations vil i den nye organisation fungere som koncernfunktioner med direkte reference til den ordførende direktør.

Den nye organisation er første skridt i den nye strategi for Danske Bank koncernen, som er under udarbejdelse og ventes afsluttet ved udgangen af tredje kvartal i år.

Samme navn på alle markeder
I forbindelse med organisationsændringen bliver alle koncernens bankaktiviteter mod slutningen af året samlet under navnet Danske Bank.

”Kundernes behov afhænger hovedsageligt af, om de er privatkunder, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder eller store internationale koncerner. Derfor samler vi ressourcerne under et fælles navn og fokuserer på at levere de bedste løsninger på kundernes behov på tværs af vores geografiske markeder. Det vil gøre os mere effektive og fremme en hurtig udvikling  og lancering af nye produkter på tværs af koncernen. Målet er at levere de bedste kundeoplevelser og bygge et stærkt brand med tiltrækningskraft i alle vores markeder,” siger Eivind Kolding.

De irske forretninger
I National Irish Bank overføres alle udlån til erhvervs- og investeringsejendomme til en ny og særskilt enhed i banken med det formål at optimere værdien og sørge for en kontrolleret afvikling af denne del af udlånsporteføljen. Det svarer til udlån i størrelsesordenen 35 mia. kr. eller ca. 56 % af de samlede udlån i National Irish Bank. Den finansielle rapportering vil afspejle opdelingen af den irske låneportefølje senest fra den 1. januar 2013.

Northern Bank og den fortsættende del af National Irish Bank bliver fuldt integreret i den nye organisation under navnet Danske Bank. Danske Banks produkter og services er fortsat førende i de irske markeder og populære blandt kunder. Fuldt fokus på den sunde del af forretningen vil blive til gavn for kunderne samt banken.  ”Danske Bank har overvejet alternative muligheder og konkluderet, at denne løsning vil være den mest værdiskabende for bankens aktionærer. Vi er særdeles konkurrencedygtige på de irske bankmarkeder, og vi agter at øge og maksimere værdien af vores position,” siger Eivind Kolding.

Den irske økonomi forventes ikke at blive væsentligt forbedret de næste par år. Det irske ejendomsmarked viser fortsat svaghedstegn, og priserne forventes at falde yderligere, hvilket vil medføre fortsatte nedskrivninger på koncernens udlånsportefølje i Irland. Danske Bank-koncernens nedskrivninger i Irland skønnes i niveau på 5-7 mia. kr. i perioden 1. april 2012 til udgangen af 2014. Herefter forventes nedskrivningerne at være på  normaliseret niveau.

De potentielle nedskrivninger bygger bl.a. på antagelser om et fald i værdien af erhvervsejendomme fra top til bund på gennemsnitligt 70 %. For ejendomme til boligudlejning er antagelsen et fald på 70 %, og for ejerboliger 60 %.

Ledelse
Tonny Thierry Andersen, der i dag er CEO for Danske Bank i Danmark, bliver chef for Personal Banking. Personal Banking omfatter koncernens privatkunder, herunder Private Banking.

Thomas F. Borgen, der i dag er chef for Danske Banks internationale bankaktiviteter samt det nuværende CIB og Danske Markets, bliver chef for den nye forretningsenhed Corporates & Institutions. Forretningsenheden er skabt ved at sammenlægge Danske Markets, International Banking og CIB, som omfatter koncernens storkunder.

Lars Mørch, der i dag er CEO for Danske Bank i Sverige, bliver nyt direktionsmedlem og chef for Business Banking. Business Banking omfatter koncernens erhvervskunder samt bankaktiviteterne i Baltikum.

Direktionen i Danske Bank består fra 1. juni 2012 af:

Eivind Kolding, ordførende direktør
Tonny Thierry Andersen, chef for Personal Banking
Thomas F. Borgen, chef for Corporates & Institutions
Lars Mørch, chef for Business Banking
Henrik Ramlau-Hansen, økonomidirektør
Georg Schubiger, Chief Operating Officer (fratræder senest 31. juli 2012)
Per Skovhus, kreditdirektør (fratræder 1. juli 2012)

Organisationsdiagram er vedlagt (pdf 147 kb).

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68