Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder nyt obligationslån i Eurodollar markedet

Selskabsmeddelelse nr. 15/2012

Danske Bank udsteder nyt obligationslån i Eurodollar markedet

I fortsættelse af meddelelse af 3. september 2012 kan det oplyses, at Danske Bank, efter at have afholdt investormøder i Asien og Europa i begyndelsen af denne uge, har indgået aftale om at udstede supplerende kapital i form af et obligationslån på USD 1 mia. (DKK 5,8 mia.).

Obligationslånet har en løbetid på 25 år. Rentekuponen gældende indtil 21. september 2017 er fastsat til 7,125 % p.a. med halvårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 100%. Obligationslånets kuponrente vil blive fornyet hvert 5. år.

På rentebetalingsdagen 5 år fra udstedelsestidspunktet og på enhver rentebetalingsdag derefter har banken mulighed for at førtidsindfri obligationslånet til kurs 100%.

Obligationslånet optages til notering på Luxembourg Stock Exchange.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker og er struktureret med henblik på at efterleve forventede vilkår for Tier 2 kapital.Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66