Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Standard & Poor’s sænker Danske Banks rating

Selskabsmeddelelse nr. 8/2012

Standard & Poor’s sænker Danske Banks rating

Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) har sænket sin rating på Danske Bank koncernen med ét trin til A-/A-2 (tidligere A/A-1). Samtidig forbedres udsigten på bankens rating fra negativ til stabil.

Beslutningen afspejler, at S&P forventer fortsat høje nedskrivninger relateret til bankens forretning i Irland som følge af et stadigt svagt ejendomsmarked. Sekundært peger S&P på fortsatte udfordringer for enkelte sektorer i Danmark.

Danske Bank tager ratingen fra S&P til efterretning, men hæfter sig ved, at S&P kalder Danske Banks forretningsposition for stærk, og anfører at banken har en tilstrækkelig likviditet.

”Det er en uventet beslutning fra S&Ps side set i lyset af, at nedskrivningerne i Irland og Danmark faldt fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal i år. Samtidig har vi udmeldt en ny forretningsmodel for Irland og forventer faldende tabsniveauer i de kommende år,” siger økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen.

I regnskabet for 1. kvartal 2012 oplyste Danske Bank, at der forventes yderligere nedskrivninger i National Irish Bank i niveauet 5-7 mia. kr. i perioden fra 1. april 2012 til slutningen af 2014. Samtidig overføres alle udlån til erhvervs- og investeringsejendomme til en ny og særskilt enhed i banken med det formål at optimere værdien og sørge for en kontrolleret afvikling af denne del af udlånsporteføljen.

Danske Bank har derudover igangsat flere initiativer på omkostnings- og indtjeningssiden med det formål markant at forbedre bankens indtjening og yderligere styrke kapitalgrundlaget.

” Vi har en klar målsætning om hurtigst muligt at reetablere de hidtidige ratingniveauer gennem allerede igangsatte samt nye initiativer. Vi er blandt de bedst kapitaliserede banker i Europa og med en basiskapital på 159 mia. kr. og et individuelt solvensbehov på 91 mia. kr. havde vi ved udgangen af 1. kvartal 2012 en særdeles komfortabel kapitalbuffer på 68 mia. kr.”, siger Henrik Ramlau-Hansen.

Med venlig hilsen

Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chief Risk Officer Peter Rostrup-Nielsen, telefon 45 14 07 60
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68