Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank samler kreditvurderingen af særligt dækkede obligationer hos S&P og Fitch

Selskabsmeddelelse nr. 13/2012

Danske Bank samler kreditvurderingen af særligt dækkede obligationer hos S&P og Fitch
Danske Bank har besluttet at samle kreditvurderingen af bankens særligt dækkede obligationer (EUR 25,000,000,000 Global Covered Bond Programme) hos to kreditvurderingsinstitutter. Det betyder, at bankens særligt dækkede obligationer fremover alene vil blive kreditvurderet af Standard & Poor’s Rating Services (”S&P”) og Fitch Ratings Ltd (”Fitch”).

Danske Bank udsteder kreditvurderede særligt dækkede obligationer fra tre registre (register D, register I og register C). Alle tre registre er kreditvurderet af S&P og Fitch. Register D og register I har hidtil også været kreditvurderet af Moody’s Investor Services Ltd. (”Moody’s”).

”I dag er det markedsstandarden, at særligt dækkede obligationer kun har en eller to kreditvurderinger. Da det er ressourcekrævende at benytte tre kreditvurderingsinstitutter, har vi valgt at reducere antallet til to og samle kreditvurderingen af bankens særligt dækkede obligationer hos S&P og Fitch. Det er vores opfattelse, at det ikke får prismæssig betydning eller nogen betydning i øvrigt for investorerne”, udtaler direktør Steen Blaafalk, Treasurer, Danske Bank.

Beslutningen har ikke nogen indflydelse på Danske Banks øvrige samarbejde med Moody’s. Moody’s vil således fortsat kreditvurdere Danske Bank samt datterselskabet Sampo Bank inklusive Sampo Banks udstedelser af særligt dækkede obligationer.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Direktør Steen Blaafalk, telefon 45 14 63 60
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92