Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ledelsesændring i Danske Bank

Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

Ledelsesændring i Danske Bank
Af selskabsmeddelelse nr. 7 af 10. maj 2012 fremgik det, at bankdirektør Per Skovhus og bankdirektør Georg Schubiger udtræder af Danske Banks direktion henholdsvis den 1. juli 2012 og senest den 31. juli 2012.

De endelige datoer for bankdirektørernes fratræden er nu fastsat således, at Georg Schubiger fratræder 31. maj 2012 og Per Skovhus 15. juni 2012.

Efter deres fratræden består direktionen i Danske Bank af:

Eivind Kolding, ordførende direktør
Tonny Thierry Andersen, chef for Personal Banking
Thomas F. Borgen, chef for Corporates & Institutions
Lars Mørch, chef for Business Banking
Henrik Ramlau-Hansen, økonomidirektør

Med venlig hilsen

Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68