Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ændring til Finanskalender 2013

Selskabsmeddelelse nr.10/2012

Ændring til Finanskalender 2013
Dette er en ændring til den Finanskalender for 2013, som Danske Bank A/S oprindelig udsendte den 9. august 2011 og som blev ændret den 9. februar 2012. Datoerne for delårs-rapporter for 1. kvartal 2013, for 1. halvår 2013 og for 1.-3. kvartal 2013 er ændret til henholdsvis 2. maj 2013, 1. august 2013 og 31. oktober 2013 . Øvrige datoer er uændrede.

Finanskalenderen 2013 ser nu ud, som følger:

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport 2012

7. februar 2013

Generalforsamling

18. marts 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

2. maj 2013

Delårsrapport for 1. halvår 2013

1. august 2013

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013

31. oktober 2013


Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på Danske Banks hjemmeside: www.danskebank.com

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 18. marts 2013 skal være formanden og/eller Bestyrelsessekretariatet i hænde senest 14. februar 2013 kl. 16.00.

Med venlig hilsen

Danske Bank


Kontaktperson: Koncernøkonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen telefon 45 14 06 66