Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank planlægger obligationsudstedelse i Euro-markedet

Selskabsmeddelelse nr. 22

Danske Bank vil indlede drøftelser med investorer med henblik på at udstede ansvarlig kapital i form af et obligationslån i EUR (Tier 2 kapital). Lånet ventes at blive af såkaldt benchmark størrelse, hvilket vil sige minimum EUR 500 mio., og have en løbetid på 10 år med mulighed for, at banken kan førtidsindfri det til kurs pari 5 år efter udstedelsen.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker.

Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Steen Blaafalk, Group Treasurer, tlf. +45 45 14 63 60