Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder variabelt forrentede obligationer med renteloft

Selskabsmeddelelse nr. 31/2013

Danske Bank har besluttet at udstede obligationer med en kuponrente knyttet til udviklingen i den danske 3m CIBOR pengemarkedsrente. Obligationerne benævnes ”Danske Bank Capped Floater 2019” (ISIN DK0030330907).

Tegningen af obligationerne finder sted i perioden fra den 27. december 2013 til den 10. januar 2014 (begge dage inklusive). Danske Bank kan lukke for yderligere tegning før tegningsperiodens udløb.

Obligationerne er denomineret i danske kroner.

Obligationerne udstedes til kurs 100,30 (indikativt) og udløber til pari ved forfald den 15. januar 2019.

Kuponrenten betales kvartalsvist den 15. januar, 15. april, 15 juli og 15. oktober hvert år, første gang den 15. april 2014 og sidste gang den 15. januar 2019.

Kuponrenten fastsættes som 3m CIBOR med et tillæg på 0,65%, dog højst 4,65%. 3m CIBOR den 3. bankdag inden hver renteperiodes start er beregningsgrundlaget for kuponrenten.

Udstedelseskursen bliver endeligt fastsat senest den 13. januar 2014 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Hvis udstedelseskursen ikke kan fastsættes til 101,00 eller derunder, aflyses udstedelsen.

Danske Bank forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis de samlede tegnings-ordrer beløber sig til mindre end DKK 30,000,000.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme af 21. juni 2013.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 15. januar 2014. Obligationerne udløber den 15. januar 2019. Obligationerne registreres i VP Securities A/S og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 15. januar 2014.

For yderligere information henvises til Preliminary Final Terms, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85
Global Head of Structured Products Holger Lunden, telefon 45 14 32 65

Download: Preliminary Final Terms