Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder obligationslån i Schweizerfranc

Selskabsmeddelelse nr. 29/2013

I fortsættelse af meddelelse nr. 27 af 18. november 2013 kan det oplyses, at Danske Bank har indgået aftale om at udstede ansvarlig kapital (Tier 2 kapital) i form af et obligationslån på CHF 150 mio. (DKK 910 mio.).

Obligationslånet har en løbetid på 12 år. Den rentekupon, som gælder indtil 18. december 2020, er fastsat til 3,125 % p.a. med helårlige rentebetalinger.

Obligationslånets faste kuponrente vil blive fornyet på rentebetalingsdagen 7 år fra udstedelsestidspunktet. På samme tidspunkt har banken mulighed for at førtidsindfri obligationslånet til kurs 100 %.

Obligationslånet optages til notering på SIX Swiss Exchange.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker.

Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66