Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder hybrid kernekapital i Euro-markedet

Selskabsmeddelelse nr. 5/2014

 Vi henviser til selskabsmeddelelse nr. 3 af 26. februar 2014. Efter at have afholdt møder med europæiske institutionelle investorer om den planlagte obligationsudstedelse i form af hybrid kernekapital (Additional Tier 1 Capital under CRR) har knap 700 investorer vist købsinteresse for et beløb på tilsammen godt EUR 13 mia. (næsten DKK 100 mia.).

Banken har på denne baggrund besluttet at udstede obligationer for EUR 750 mio. (DKK 5,6 mia.) med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst den 6. april 2020.

Obligationerne udstedes den 12. marts 2014 og vil indtil den 6. april 2020 være forrentet med 5,75 % p.a. med halvårlig rentebetaling den 6. april og den 6. oktober, første gang den 6. oktober 2014. Såfremt lånet ikke indfries den 6. april 2020, vil rentesatsen blive fastsat for en ny periode på 6 år baseret på den til den tid gældende 6-årige EUR swaprente med tillæg af 4,64% p.a.

Obligationsudstedelsen vil blive optaget til notering på Irish Stock Exchange.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, tel. 45 14 06 66