Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank forventer at foretage nedskrivning af goodwill

Selskabsmeddelelse nr. 26/2014

Danske Bank forventer at foretage nedskrivning af goodwill
Danske Bank forventer at foretage nedskrivning af goodwill på omkring 9 mia. kr. i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2014, hvilket vil reducere egenkapitalen med tilsvarende beløb. Dette skal ses i forhold til egenkapitalen og værdien af goodwill, som pr. 30. september 2014 var opgjort til henholdsvis 158,7 og 18,6 mia. kr.

Det sker som led i bankens ordinære gennemgang af goodwill, på baggrund af ændrede makroøkonomiske forhold og i forlængelse af en dialog med Finanstilsynet angående værdiansættelse af bankens goodwill. Banken vil endvidere udbygge noteoplysninger vedrørende goodwill.

Nedskrivningen af goodwill vedrører bankens aktiviteter i Finland, Nordirland og Estland. Nedskrivningen baserer sig på langsigtede vurderinger og er ikke relateret til den forventede kortsigtede udvikling i de respektive forretningsenheder.

"Nedskrivningen af goodwill er af ren regnskabsteknisk karakter og påvirker ikke bankens strategi eller forretning, ligesom nedskrivningen heller ikke vil påvirke bankens regulatoriske kapital og likviditet", siger økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, Danske Bank.

Banken bekræfter samtidig forventningerne til helårsresultatet for 2014 på 11,5 – 13,5 mia. kr. (jf. delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2014), når der ses bort fra resultateffekten af goodwill-nedskrivningen.

Goodwill-nedskrivningen påvirker ikke bankens generelle målsætning om at udbetale ca. 40 pct. af årets resultat i udbytte. For 2014 vil dette blive baseret på årets resultat før nedskrivning af goodwill.

Der afholdes telekonference for analytikere og investorer mandag den 15. december kl. 10:00. Detaljerne publiceres på danskebank.com/ir.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83