Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Sigtelse om kursmanipulation i 2009

Selskabsmeddelelse nr. 2/2014

Danske Bank A/S har i dag fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget sigtelse om kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder.

Danske Bank har ved en intern undersøgelse konstateret, at der er sket overtrædelser af koncernens interne regler i forbindelse med obligationshandler mellem Realkredit Danmark og Danske Bank på erhvervsrealkredit-markedet i 2009. Banken har orienteret Finanstilsynet, der har overdraget sagen til SØIK, og på den baggrund har SØIK rejst sigtelse mod Danske Bank, Realkredit Danmark og i alt seks medarbejdere.

Banken har konstateret, at i alt fire medarbejdere fra Danske Bank og Realkredit Danmark i 2009 har overtrådt interne regler og potentielt har foretaget kursmanipulation. Der er ikke noget i bankens interne undersøgelse, der tyder på, at andre end de fire medarbejdere har været involveret i handlerne. Men af hensyn til den videre efterforskning er de fire medarbejdere og deres to ledere blevet suspenderet.

”Vi tager sagen alvorligt og samarbejder fuldt ud med myndighederne”, siger administrerende direktør Thomas F. Borgen.

Danske Bank er sigtet for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder med følgende ordlyd:

”ved som juridisk person at have ansvaret for at der mellem Realkredit Danmark A/S og Danske Bank A/S den 13. februar 2009 blev indgået aftale om handel med CIBOR Extra-CIBOR38-realkreditobligationer (”RD var 13 D6F” fondskode DK0009275703) for nominelt 50.000 kr. til kurs 96,5 med henblik på at hæve dagens gennemsnitskurs, da denne skulle bruges som reference for en kundehandel med Realkredit Danmark A/S på knap 12 mio. kr., hvilket var egnet til at påvirke kursen i en retning, der afveg fra obligationernes værdi i markedet, idet transaktionerne/handlerne var egnede til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapiret, og/eller transaktionerne/handlerne sikrede, at kursen lå på et unormalt eller kunstigt niveau”

og

”ved som juridisk person at have ansvaret for at der mellem Realkredit Danmark A/S og Danske Bank A/S den 6. marts 2009

  • blev indgået aftale med Realkredit Danmark A/S om at ændre valørdato for allerede aftalte kundehandler vedrørende CIBOR Extra-CIBOR38-realkreditobligationer (”RD var 13D6F” fondskode DK0009275703) for nominelt ca. 17,5 mio. kr. til kurs 95,9, således at handlen ikke ville indgå i den officielle kursdannelse,
  • at have indgået aftale med Realkredit Danmark A/S om, at Danske Bank ville undlade at stille priser i realkreditobligation (fondskode DK0009275703), indtil Realkredit Danmark A/S havde gennemført den nedenfor omtalte handel,

alt med henblik på, at Realkredit Danmark A/S kunne indgå aftale om kundehandler med realkreditobligationen (fondskode DK0009275703) for nominelt ca. 650 mio. kr. til kurs 96,25, hvilket var egnet til at påvirke kursen i en retning, der afveg fra obligationernes værdi i markedet, idet transaktionerne/handlerne var egnede til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapiret, og/eller transaktionerne/handlerne sikrede, at kursen lå på et unormalt eller kunstigt niveau.”

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 51 71 43 68