Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank planlægger obligationsudstedelse i Euro-markedet

Selskabsmeddelelse

Danske Bank vil indlede drøftelser med investorer med henblik på at udstede ansvarlig kapital i form af et obligationslån i EUR (Tier 2 kapital). Lånet ventes at blive af såkaldt benchmark- størrelse på EUR 500 mio. og have en løbetid på 12 år med mulighed for, at banken kan førtidsindfri det til kurs pari 7 år efter udstedelsen.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen.

Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Christoffer Møllenbach, Group Treasurer, tlf. +45 45 14 63 60