Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder nyt obligationslån i Euro-markedet

Selskabsmeddelelse nr. 16/2014

I fortsættelse af meddelelse nr. 15 af 12. maj 2014 kan det oplyses, at Danske Bank har indgået aftale om at udstede ansvarlig kapital (Tier 2 kapital) i form af et obligationslån på EUR 500 mio. (DKK 3,7 mia.).

Obligationslånet har en løbetid på 12 år. Rentekuponen gældende indtil 19. maj 2021 er fastsat til 2,75% p.a. med helårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 99,893%.

Obligationslånets faste kuponrente vil blive fornyet på rentebetalingsdagen 7 år fra udstedelsestidspunktet. På samme tidspunkt har banken mulighed for at førtidsindfri obligationslånet til kurs 100%.

Obligationslånet optages til notering på The Irish Stock Exchange.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen.

Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Christoffer Møllenbach, Group Treasurer, tlf. +45 45 14 63 60