Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder kreditrelaterede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 17/2014

Danske Bank har besluttet at udstede fastforrentede obligationer med en kreditrelateret hovedstol. Obligationerne benævnes ”DB US High Yield 2019” (ISIN XS1078029326).

Tegningen af obligationerne finder sted i perioden fra den 16. juni 2014 til den 27. juni 2014 (begge dage inklusive). Danske Bank kan lukke for yderligere tegning før tegningsperiodens udløb.

Obligationerne er denomineret i amerikanske dollar, udstedes til kurs 99,70 og udløber til pari justeret for eventuelle kreditbegivenheder ved forfald den 15. juli 2019. Rentebetalingen finder sted årligt i obligationens løbetid.

Renten bliver endeligt fastsat senest den 30. juni 2014 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Hvis renten ikke kan fastsættes til 5,50% eller derover, aflyses udstedelsen. Danske Bank forbeholder sig desuden ret til at aflyse udstedelsen, hvis de samlede tegningsordrer beløber sig til mindre end USD 1.000.000.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme af 30. september 2013. Udstedelsesdagen for obligationerne er den 2. juli 2014. De registreres i Euroclear og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 2. juli 2014.

For yderligere information henvises til Preliminary Final Terms, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85
Global Head of Structured Products Holger Lunden, telefon 45 14 32 65