Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank frafalder anke vedrørende IRB-påbud

Selskabsmeddelelse nr. 18/2014

Danske Bank har i dag besluttet at frafalde sin anke af Finanstilsynets påbud af 17. juni 2013. Ankesagen, der bliver behandlet af Erhvervsankenævnet, vedrører bankens anvendelse af den interne ratingbaserede metode til kapitaldækningsformål (IRB-metoden) og er nærmere beskrevet i bankens selskabsmeddelelse nr. 9 af 17. juni 2013 og nr. 10 af 12. juli 2013.

”Sideløbende med ankesagen har vi haft en konstruktiv dialog med Finanstilsynet om det fremadrettede arbejde med IRB-modellerne, og vi ønsker nu at få sagen afsluttet. Derfor har vi valgt at frafalde ankesagen,” siger CFO Henrik Ramlau-Hansen.

Banken påbegyndte implementering af Finanstilsynets krav, da påbuddene blev givet, og konsekvenserne er beskrevet i bankens selskabsmeddelelser, regnskabsrapporteringer og IR-kommunikation. Dette og Finanstilsynets afgørelse af 17. juni 2013 er tilgængelig på danskebank.com/ir. Implementeringen af samtlige påbud fortsætter i dialog med Finanstilsynet. I overensstemmelse med påbuddene har Danske Bank øget risikovægtene for erhvervsporteføljen, eksklusive poster med modpartsrisiko, med 10 procentpoint i forhold til kapitaldækningsopgørelsen per ultimo 2012.

Det nuværende midlertidige tillæg på 3 procentpoint på risikovægten for erhvervsporteføljen uden modpartsrisiko, som ligger ud over de af påbuddene påkrævede 10 procentpoint, vil bortfalde i løbet af 2014 i forbindelse med implementeringen af nye IRB-modeller.

Ovennævnte indebærer proforma en forøgelse af bankens egentlige kernekapitalprocent, som ved udgangen af 1. kvartal 2014 udgjorde 14,0 procent, med ca. 0,4 procentpoint.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
CFO Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66