Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Endelig udstedelseskurs og beløb for "Danske Bank Capped Floater 2019"

Selskabsmeddelelse nr. 1/2014

Danske Bank udsteder den 15. januar 2014 obligationer med variabel rente knyttet til udviklingen i 3m CIBOR. Obligationerne benævnes "Danske Bank Capped Floater 2019" (ISIN DK0030330907).

Definerede udtryk og begreber i de offentliggjorte Applicable Final Terms dateret den 14. januar 2014 og vedhæftet nedenfor har samme betydning i denne selskabsmeddelelse.

Baseret på tegningsordrerne er det endelige nominelle beløb fastsat til DKK 237.000.000.

I henhold til de offentliggjorte Applicable Final Terms har Danske Bank som beregningsagent fastsat tegningskursen til 100,30 som angivet i Preliminary Final Terms.

For yderligere information om obligationerne henvises til Applicable Final Terms, som sammen med Basisprospektet indeholder de nærmere vilkår for obligationerne.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85
Global Head of Structured Products Holger Lunden, telefon 45 14 32 65

Download: Applicable Final Terms - Capped Floater 2019