Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder rente-indekserede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 8/2014

Danske Bank har besluttet at udstede obligationer med en rentebetaling knyttet til den 10- og 2-årige swaprente i svenske kroner. Obligationerne benævnes ”DB Kurvestejler 2019” (ISIN SE0005794872).

Tegningen af obligationerne finder sted i perioden fra den 17. marts 2014 til den 4. april 2014 (begge dage inklusive). Danske Bank kan lukke for yderligere tegning før tegningsperiodens udløb.

Obligationerne er denomineret i svenske kroner, udstedes til kurs 99,70 og udløber til pari ved forfald den 9. april 2019. Rentebetalingen finder sted på udløbsdatoen for obligationerne.

Gearing bliver endeligt fastsat senest den 4. april 2014 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Hvis gearingen ikke kan fastsættes til 1250% eller derover, aflyses udstedelsen. Danske Bank forbeholder sig desuden ret til at aflyse udstedelsen, hvis de samlede tegningsordrer beløber sig til mindre end SEK 20.000.000.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme af 21. juni 2013. Udstedelsesdagen for obligationerne er den 9. april 2014. De registreres i Euroclear Sweden AB og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 9. april 2014.

For yderligere information henvises til Preliminary Final Terms, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85
Global Head of Structured Products Holger Lunden, telefon 45 14 32 65