Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2014

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 18. marts 2014 blev

 • årsrapporten for 2013 og forslag til overskudsdisponering godkendt 
 • Ole Andersen, Urban Bäckström, Lars Förberg, Jørn P. Jensen, Carol Sergeant, Jim Hagemann Snabe og Trond Ø. Westlie genvalgt til bestyrelsen, og Rolv Erik Ryssdal valgt til bestyrelsen 
 • KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, genvalgt som revisor
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt
 • forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier godkendt
 • bestyrelsens honorar godkendt 
 • aflønningspolitik godkendt

 

Generalforsamlingen kunne ikke godkende forslag fra en række aktionærer om

 • at indkaldelsen til generalforsamlingen skal vedhæftes en række regnskabsoplysninger mv.
 • at årsrapporter mv. altid skal være tilgængelige på dansk i mindst 5 år
 • at adgangen til kvartals- og årsrapporter på hjemmesiden skal forenkles
 • at servering i forbindelse med generalforsamlingen skal stå i forhold til forventninger for det kommende år
 • at bestyrelsen skal tage initiativ til etablering af et institut for integration mellem København og Landskrona
 • at Danske Bank altid oplyser sidste kurs fra reguleret marked
 • at Danske Bank aldrig selv fastsætter handelskurser på Danske Bank aktier
 • at Danske Bank ikke opkræver gebyrer, uden at disse fremgår af bankens prisbog, og tilbagebetaler gebyrer i strid med dette
 • at kundernes sager ekspederes så billigt som muligt, uden at dette medfører en langsommelig sagsbehandling
 • at vedtægterne tilføjes bestemmelse om, at norsk og svensk indføres som koncernsprog
 • at bestyrelsen pålægges at sikre kontant indfrielse af hybrid kernekapital snarest muligt
 • at vedtægterne tilføjes bestemmelse om, at rettidigt modtagne aktionærforslag ikke kan afvises af bestyrelsen eller dirigenten eller sammenlægges med andre forslag
 • at vedtægterne tilføjes bestemmelse om, at bestyrelse og dirigent ikke kan nægte at efterkomme et ønske om skriftlig afstemning
 • at Danske Bank tager afstand fra alle former for benyttelse af skattely og herudover undlader at rådgive kunder om brugen af skattely
 • at generalforsamlingen vedtager en udtalelse om støtte til bilateral udlevering af bankoplysninger, og at Danske Bank ikke selv vil holde oplysninger om kunder skjult for skattemyndigheder, om end det måtte være muligt i lande med bankhemmelighed
 • at Ole Andersen foreslås at udtræde af bestyrelsen

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Ole Andersen som formand for bestyrelsen og Trond Ø. Westlie som næstformand.

Udvalgenes sammensætning vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.

Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat
Frederik Bjørn
Lars-Johan Sandvik

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth 45 14 56 83 / 51 71 43 68