Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank planlægger obligationsudstedelse i Euro-markedet

Selskabsmeddelelse nr. 3/2014

Danske Bank planlægger obligationsudstedelse i Euro-markedet

Danske Bank vil indlede drøftelser med investorer med henblik på at udstede hybrid kernekapital (additional tier 1 capital under CRR) i form af et obligationslån i EUR. Lånet ventes at blive af såkaldt benchmark-størrelse, hvilket vil sige minimum EUR 500 mio., og have uendelig løbetid med mulighed for, at banken kan førtidsindfri det til kurs pari seks år efter udstedelsen.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, tel. 45 14 06 66