Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder hybrid kernekapital i Euro-markedet

Selskabsmeddelelse nr. 3/2015

Danske Bank udsteder hybrid kernekapital i Euro-markedet
Vi henviser til selskabsmeddelelse nr. 2 af 9. februar 2015. Efter drøftelser med institutionelle investorer om den planlagte obligationsudstedelse i form af hybrid kernekapital (additional tier 1 capital under CRR) har banken besluttet at udstede obligationer for EUR 750 mio. (DKK 5,6 mia.) med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst den 6. april 2022.

Obligationerne udstedes den 18. februar 2015 og vil indtil den 6. april 2022 være forrentet med 5,875 % p.a. med halvårlig rentebetaling den 6. april og den 6. oktober, første gang den 6. oktober 2015. Såfremt lånet ikke indfries den 6. april 2022, vil rentesatsen blive fastsat for en ny periode på 7 år baseret på den til den tid gældende 7-årige EUR swaprente med tillæg af 5,471% p.a.

Obligationsudstedelsen vil blive optaget til notering på Irish Stock Exchange.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til europæiske kapitalkrav for banker.


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, tel. 45 14 06 66