Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Korrektion: Finanskalender 2016 for Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 32/2015

Korrektion: I forhold til selskabsmeddelelse nr. 28/2015 er der i sidste afsnit ændret en dato fra mandag 21. marts 2016 til tirsdag 22. marts 2016.

Annual Report 2015 2. februar 2016
 Ordinær generalforsamling 17. marts 2016
 Interim report – first quarter 2016 29. april 2016
 Interim report – first half 2016 21. juli 2016
 Interim report – first nine months 2016 28. oktober 2016


Offentliggørelse af de finansielle resultater forventes at ske kl. 07.30 på de dage, der er angivet.
Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på www.danskebank.com

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2016 skal være bestyrelsesformanden eller bestyrelsessekretariatet i hænde senest tirsdag den 9. februar 2016 kl. 16.00.

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti tirsdag den 22. marts 2016.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68