Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Obligationsudstedelse fra Danica i euro-markedet planlægges

Selskabsmeddelelse nr. 38/2015

Obligationsudstedelse fra Danica i euro-markedet planlægges
Danica Pension vil sammen med Danske Bank indlede drøftelser med investorer med henblik på at udstede ansvarlig kapital i form af et obligationslån i euro, der opfylder kravene til tier 2 kapital under Solvens II-reglerne. Lånet ventes at blive på 500 mio. euro, såkaldt benchmark-størrelse, og vil have en løbetid på 30 år med mulighed for førtidsindfrielse til kurs pari 10 år efter udstedelse.

Udstederen, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, har opnået en ’A-’ udstederrating fra Standard & Poor’s.

Obligationslånet er et led i den løbende tilpasning af kapitalstrukturen i Danske Bank-koncernen med henblik på at opfylde fremtidige kapitalkrav.

Danske Bank A/S

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68